نمایندگی تبریز
دفتر عملیات :
تلفن / نمابر : 4282645 - 0413    
نشانی: تبریز - انتهای اتوبان شهید کسائی - کیلومتر 3 آزادراه شهید باکری - جاده اختصاصی محتمع پتروشیمی تبریز - درب ورودی کامیونها - کانکس شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
پست الکترونیک : pctctaba@ptc-ir.com

دفتر خدمات بازرگانی :
تلفن : 2463408 - 0413
نشانی: تبریز-کیلومتر20 جاده تبریز صوفیان-گمرک سهلان - ساختمان انبارهای عمومی- اتاق 13
پست الکترونیک : tarkhis.tabriz@gmail.com