انبار شادآباد
تلفن : 66818798 - 66818796
مدیریت ناوگان : 66797047

نشانی : جاده قدیم کرج - میدان شیر پاستوریزه - شادآباد - خ 17 شهریور - تقاطع عبدالرحیمی - روبروی تهران بتون - انبار شرکت بازرگانی پتروشیمی