نمایندگی اصفهان
تلفن : 24-33860023-031    نمابر: 33868570-031
پست الکترونیک : pctcesf@ptc-ir.com
نشانی: اصفهان – خیابان امام خمینی - میدان استقلال (میدان دانشگاه صنعتی) – نبش جاده محمود آباد