آقای مرتضی حیدری - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
تلفکس : 9 - 88576456
پست الکترونیک : heydari@ptc-ir.com
نشانی: تهران – خیابان سعادت آباد - بلوار دریا - نبش داروخانه دریا - پلاک 32 (شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی) ط 5