نمایندگی بندر امام
دفتر خدمات بازرگانی :
تلفن : 2848 - 2862 - 2978 - 06152282979
نشانی:بندر امام خمینی(ره) – تاسیسات بندری – ساختمان نصر 2 – پشت ساختمان توحید – بین اداره استاندارد و بانک صادرات

دفتر عملیات حمل :
تلفن : 1307 - 1214 - 1268 - 06152241293
نشانی:بندر امام خمینی(ره) – پایانه وزارت راه و ترابری – طبقه دوم – غرفه 35
پست الکترونیک : pctcbi@ptc-ir.com