نمایندگی اراک
دفتر خدمات بازرگانی :
تلفن : 4173134 - 0861      نمابر: 4173133 - 0861
نشانی: اراک - بالاتر از میدان سردشت- جنب بانک ملت

دفتر عملیات حمل :
تلفن / نمابر : 8 - 32635126 - 086
نشانی: اراک – جاده بروجرد – کیلومتر 21 – مجتمع پترو شیمی اراک
پست الکترونیک : pctca@ptc-ir.com