نمایندگی کرمانشاه

موقعیت جغرافیایی: استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه 

آدرس پستی: 

دفتر حمل: کرمانشاه، جاده کرمانشاه- بیستون، پایانه بار، غرفه شماره 24، کدپستی: 6744139558

تلفن: 34340045- 083 نمابر:  34340045- 083

مسوولین نمایندگی:

سرپرست : سجاد خورند

 مسوول عملیات حمل:  سجاد خورند، تلفن همراه: 09186881386

خدمات قابل ارائه در حوزه نمایندگی: حمل جاده ای 

مشتریان اصلی حوزه نمایندگی: پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی بیستون، شرکت پلیمر کرمانشاه

گروه کالایی: گاز، مایع، جامد

امکانات: دفتر در پایانه بار کرمانشاه  

مجوزها: صدور بارنامه تمبردار

عملکرد (سال 1396): 27 هزار تن، 1153 محموله 

ساعات کار: 8- 16