نمایندگی اصفهان

موقعیت جغرافیایی: استان اصفهان، شهرستان اصفهان

آدرس پستی: اصفهان، خیابان عطاءالملک، خیابان کارآفرین شمالی، بلوک 21، طبقه اول، واحد1،کدپستی: 8195144319

تلفن: 33874748- 031 ، نمابر: 33874748- 031

مسوولین نمایندگی:

 سرپرست و مسوول عملیات حمل: زارعی، تلفن همراه : 09131160079

خدمات قابل ارائه در حوزه نمایندگی: حمل جاده ای

مشتریان اصلی حوزه نمایندگی: پتروشیمی اصفهان، پالایشگاه اصفهان، صنایع شیمیایی اصفهان، پتروشیمی قائدبصیر گلپایگان

گروه کالایی: جامد، مایع، گاز

امکانات: دفتر کار

مجوزها: -

عملکرد (سال 1396): 23 هزار تن، 959 محموله 

ساعات کار: 8- 16