اعلام بار

سامانه هوشمند حمل و نقل پاتوقی (برای ورود کلیک کنید)

کارآمدترین سیستم هوشمند اعلام و حمل بار در حوزه حمل و نقل سنگین

متشکل از چهار شرکت بزرگ حمل و نقل جاده‌ای کشور

بازرسی و کنترل عملیات بارگیری، حمل و تخلیه