حمل و نقل هوایی

حمل محموله های مختلف از طریق شرکت زیر مجموعه خود بنام" جهان دنیزکالا" بصورت فورواردری از طریق خطوط هوایی معتبر و فرودگاه های مهم بین المللی ایران، منطقه و جهان در قالب سرویس های مسافری، کارگو و کومبی بصورت ترکیبی و چارتری

پیگیری امور از طریق : تلفن تماس: 88377176- 021، پست الکترونیکی: Info@wsc-ir.com


جهان دنیز کالا

امتداد زنجیره پایدار

پایانه و مخازن پتروشیمی

ساحل گستر پارس

پتروهمکاران سورین آژند