اعضاي هيئت مديره

آقاي حامد عباسی نامی
مدیر عامل

 

آقاي محمد حسن فاميلي
رئيس هيئت مديره


آقاي مرتضی حیدری
عضو هیئت مدیره

 

آقاي محسن کفائی خو
نائب رئیس هیات مدیره


آقاي محمدرضا مقدسی
عضو هیئت مدیره

 

شرکت سرمایه گذاری استان سمنان
عضو هیئت مدیره

 

( برای مشاهده‌ی رزومه‌ی اعضای هیئت مدیره بر روی اسم آن‌ها کلیک نمایید )

نقشه سایت | ضوابط و مقررات لجستیکی | پیوندهای مفید | ارتباط رسانه‌ای | رویدادها


جهان دنیز کالا

امتداد زنجیره پایدار

پایانه و مخازن پتروشیمی

ساحل گستر پارس

پتروهمکاران سورین آژند