ترمینال مرکزی

آدرس پستی : تهران - شادآباد - بلوار 17 شهریور - میدان شهید بوربور - خیابان عبدالرحیمی - انبار پتروشیمی

کد پستی : 1378738741

مدیر ناوگان و سرپرستی امور نمایندگی‌های حمل : مسعود دستمزد، تلفن همراه : 09128697052

تلفن: 7- 66797045 - 021(دفتر ناوگان و حمل)، 66797040- 021 (دفتر تعمیرات و امور فنی) 

نمابر: 66797047- 021 (دفتر ناوگان و حمل)، 66797040- 021 (دفتر تعمیرات و امور فنی)

ساعات کار : 8 - 16

پست الکترونیکی : fleet@ptc-ir.com (مدیریت ناوگان و امور نمایندگی‌های حمل)، maintenance@ptc-ir.com (تعمیرات و امور فنی)


جهان دنیز کالا

امتداد زنجیره پایدار

پایانه و مخازن پتروشیمی

ساحل گستر پارس

پتروهمکاران سورین آژند