متقاضیان محترم، شما می توانید از طریق شماره تلفن 88371438- 021 و یا پست الکترونیکی publicrelations@ptc-ir.com جهت دریافت اطلاعات بیشتر رسانه ای در خصوص فعالیت های شرکت و همچنین هماهنگی در خصوص مصاحبه های مطبوعاتی، اقدام فرمایید.