نمایندگی عسلویه

موقعیت جغرافیایی: استان بوشهر، شهرستان عسلویه 

آدرس پستی: 

دفتر حمل: عسلویه، بیدخون، ضلع شمالی فاز یک منطقه پارس جنوبی، شهرک حمل و نقل کالا، کدپستی: 7511991863

دفتر ترخیص و امورگمرکی: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز یک مجتمع های پتروشیمی، شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی، جنب ترمینال کانتینری، کدپستی: 7511811362

تلفن: 1375203- 0773 (دفتر حمل)،  7323399- 0773(دفتر ترخیص و امور گمرکی) نمابر: 1375204- 0773 (دفتر حمل)، 7323399- 0773 (دفتر ترخیص و امور گمرکی)

مسوولین نمایندگی:

سرپرست : علی چهارلنگ

 مسوول عملیات حمل:  علی چهارلنگ، تلفن همراه: 09171213066

مسوول ترخیص و امور گمرکی: محمدرضا سلطانی، تلفن همراه: 09122191742

خدمات قابل ارائه در حوزه نمایندگی: حمل جاده ای و دریایی، ترخیص و امور گمرکی، اپراتوری بندر، مخزن داری و انبارداری

مشتریان اصلی حوزه نمایندگی: منطقه ویژه گاز پارس جنوبی و مجتمع های پتروشیمی پردیس، برزویه، پارس، آریا ساسول، مبین، زاگرس، مهر، جم، مروارید، کاویان، مرجان و ...

گروه کالایی: گاز، مایع، جامد، کانتینر، تجهیزات صنعتی

امکانات: دفتر مقیم در پایانه و مخازن پتروشیمی بندر پارس، دفتر در پایانه بار عسلویه، پارکینگ طرف قرارداد، محوطه بندری  

مجوزها: صدور بارنامه تمبردار، پروانه حمل و نقل دریایی، پروانه عملیات بندری

عملکرد (سال 1400): 137/661 تن، 6099 محموله 

ساعات کار: 7- 22 

 

نقشه سایت | ضوابط و مقررات لجستیکی | پیوندهای مفید | ارتباط رسانه‌ای | رویدادها


جهان دنیز کالا

امتداد زنجیره پایدار

پایانه و مخازن پتروشیمی

ساحل گستر پارس

پتروهمکاران سورین آژند