آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 92

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 92

 

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت حمل و نقل پتروشيمي ( سهامي عام ) به شماره ثبت 89342 دعوت به عمل مي آيد ، در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كه در ساعت 14 1392 د ر تهران – اقدسيه – بعد از چهارراه آجودانيه- خيابان ناز – پلاك  9 /04/ روز شنبه مورخ 29 برگزار ميگردد ، حضور بهم رسانند. 

سهامداران محترم ، وكيل ، قائم مقام يا نمايندگان آنها مي توانند جهت دريافت برگ ورود به 1392/04/ 1392 و 26 /4/ جلسه با ارائه برگه سهام و وكالت نامه معتبر در وقت اداري روزهاي 25 – به محل دفتر مركزي شركت واقع در: سعادت آباد – بلوار دريا –  جنب داروخانه دريا – پلاك 32 طبقه دوم - امور سهام مراجعه فرمايند . ضمناً علاوه بر تاريخ هاي اعلام شده ترتيبي اتخاذ گرديده كه برگ ورود به مجمع از ساعت 13 روز مجمع در محل برگزاري به سهامداران محترم ارائه شود .