شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در راستای اطلاع رسانی به مخاطبان خود، تلاش دارد تا اطلاعات مربوط به بنادر، پایانه های مرزی و گمرکات را به صورت جامع در اختیار مخاطبان قرار دهد. نقشه ذیل معرف تمامی بنادر، پایانه های مرزی و گمرکات در یک نگاه می باشد. شما میتوانید با کلیک بر روی اسامی مشخص شده، اطلاعات جامع تری دریافت نمایید.

 

Map Incheboroon
تلفن : 01743273432
اطلاعات بیشتر
Bajgiran
تلفن: 05823723474
اطلاعات بیشتر
LotfAbad
تلفن: : 05825623210 و 05825623750
اطلاعات بیشتر
Sarakhs
تلفن : 05125224780 و 05125226720
اطلاعات بیشتر
Dogharon
تلفن : 05294257212
اطلاعات بیشتر
Yazdan
این پایانه مرزی غیر فعال است
Mil78
این پایانه مرزی غیر فعال است
اطلاعات بیشتر
Milak
تلفن : 05442652232
اطلاعات بیشتر
MirJaveh
تلفن : 05413292002
اطلاعات بیشتر
Astara
پایانه مرزی آستارا
تلفن : 3 - 01825227960
اطلاعات بیشتر

بندر آستارا
تلفن : 01825250238
فکس : 01825250236
BileSavar
تلفن : 04528224606 و 04528223741
اطلاعات بیشتر
AslanDUz
این پایانه مرزی غیر فعال است
اطلاعات بیشتر
NorDoz
تلفن : 04923093327
اطلاعات بیشتر
Jolfa
تلفن : 9 - 04923022668
اطلاعات بیشتر
PolDasht
تلفن : 04624623979 و 04624625986
اطلاعات بیشتر
Bazargan
تلفن : 04623372696
اطلاعات بیشتر
Razi
تلفن : 04613585315
اطلاعات بیشتر
Sarv
تلفن : 04623225
اطلاعات بیشتر
Tamarchin
تلفن : 04444393321 و 04444393253
اطلاعات بیشتر
Sardasht
این پایانه مرزی غیر فعال است
SiranBand
تلفن : 08754262764
اطلاعات بیشتر
Bashmagh
تلفن : 8 - 08753473540
اطلاعات بیشتر
ParvizKHan
تلفن : 2 - 08713228761
اطلاعات بیشتر
Khosravi
تلفن : 08354273218
اطلاعات بیشتر
Mehran
تلفن : 08428225400
اطلاعات بیشتر
Chazabeh
تلفن : 06114451483
اطلاعات بیشتر
Shalamche
تلفن : 06324286222
اطلاعات بیشتر
noshahr
تلفن : 01912119 و 0191216152
فکس : 01913250982
Email : info@nowshahrport.ir
neka
تلفن : 01525244095
فکس : 01525522337
Email : nekaport@apsez.ir
amirabad
تلفن : 4 - 01525462001
فکس : 01525462006
Email : info@apsez.ir
chabahar
تلفن : 13 - 05452221511
9 - 05454123001
فکس : 05452221411
Email : srezvani@pmo.ir
bahonar
تلفن : 6 - 07614513291
فکس : 07615556905
Email : info.bhn@pmo.ir
rajaei
تلفن : 9 - 07614514001
فکس : 07614514048
Email : info@bpa.ir
lenge
تلفن : 5 - 07622243283
فکس : 07622243289
Email : info.lin@pmo.ir
boushehr
تلفن : 7 - 07712522051
7 - 07712528051
فکس : 07712530072
Email : info@bpmo.ir
khark
تلفن : 07722825123
فکس : 07722822463
Email : khargport@bpmo.ir
asaluyeh
تلفن : 06324224096
06324222236
فکس : 07727376796
Email : asaluyeh@bpmo.ir
imam
تلفن : 4 - 06522524001
فکس : 06512226900
06522522151
Email : info@khomeiniport.com
abadan
تلفن : 06312244900
فکس : 14 - 06312242013
Email : info.abad@pmo.ir
khoramshahr
تلفن : 06324224096
فکس : 06324222236
Email : info@khmail.ir
bandar anzali
تلفن : 01813224701
فکس : 01813223902
Email : anzaliport@anzaliport.ir
Orumieh
0441-2787491
Tabriz
0411-5234701
Karaj
026-33266000
Mehrabad
021-61023183
021-61023189
ImamKhomeini
021-2595953-7
Meshad
0511-3400041
Kermanshah
0831-4326666
Isfahan
0311-5275060
Ahwaz
0611-4454301
Abadan
0631-3330040
Shiraz
0711-7213333
Kerman
0341-2110113
Zahedan
0541-23231700
Bandarabbas
0761-6665831
Kish
0764-4422272-7

دفتر اصلی

سعادت‌آباد - بلوار دریا - پلاک 32 - شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
تهران
ایران 

پست الکترونیک :

              info@ptc-ir.comتعداد بازدید کننده این صفحه :7199
تعداد بازدید کننده امروز : 18
تعداد بازدید کنندگان : 944706

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی می‌باشد