نصب بیلبورد تبلیغاتی در بندر عسلویه

.

در راستای روند رو به رشد سریع و قابل توجه شرکت در یکسال اخیر در همه ی زمینه های کاری اهم از شناسایی سود عملیاتی فوق العاده ، توسعه و تجهیز ناوگان ، برگزاری دوره های آموزشی و کاربردی ، شرکت در همایش و نمایشگاه های مرتبط با فعالیت شرکت و ... که در سالیان گذشته کم سابقه بوده ، اخیراً نیز برای معرفی توانمندی های شرکت در هاب پتروشیمی در منطقه عسلویه ، نسبت به نصب بیلبورد تبلیغاتی برای  معرفی شرکت در سه راه پتروشیمی اقدام نموده است .