خرید شرکت پایانه‌ها و مخازن

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در راستای تحقق اهداف و چشم انداز خود با رویکرد تکمیل زنجیره خدمات لجستیک و حضور موثر و مداوم در بازارهای هدف و ضرورت ورود به عرصه حمل و نقل دریایی در مزایده فروش شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی در قالب کنسرسیومی متشکل از چند شرکت در تاریخ 92/12/25 مشارکت نموده و موفق به خرید 50 سهم از سهام یاد شده معادل 16/66 درصد گردیده است.

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی  در راستای تحقق اهداف و چشم انداز خود با رویکرد تکمیل زنجیره خدمات لجستیک و حضور موثر و مداوم در بازارهای هدف و ضرورت ورود به عرصه حمل و نقل دریایی در مزایده فروش شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی در قالب کنسرسیومی  متشکل از چند شرکت در تاریخ 25/12/92 مشارکت نموده  و موفق به خرید 50 سهم از سهام یاد شده معادل 16/66درصد گردیده است. 

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی از شرکت های تحت پوشش شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد که انجام کلیه امور مربوط به ساخت، نصب، مدیریت و اداره مخازن در پایانه ها و اسکله های صادراتی و وارداتی در داخل و خارج از کشور ، به  منظور ذخیره سازی و صادرات و واردات کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی و سایر اقلام تولیدی مجتمع های پتروشیمی و همچنین سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور را به عهده دارد.

این شرکت مسئولیت اداره بندر  پارس (بزرگترین بندر صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمیایی در کشور) و همچنین مسئولیت اداره بندر ماهشهر را عهده دار بوده و سازمانی است عملیاتی ، تخصصی و حرفه ای که در بنادر تحت مسئولیت، دریافت، ذخیره سازی، پهلودهی، جداسازی کشتی های صادراتی و وارداتی محموله های شیمیایی و پتروشیمیایی فعالیت می نماید و فعالیت آن اداره امور بنادر اختصاصی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ، ایجاد و تکمیل و توسعه ساختمان ها و تأسیسات و وسایل و تجهیزات مربوطه و بهره برداری از آنها ، اداره امور تخلیه و بارگیری و حمل و نقل کالا در محوطه بنادر ، و ایفای نقش شایسته در تولید پایدار مجتمع ها و صادرات تولیدات آنان می باشد

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی  براساس قرارداد منعقده  با شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی تا مهر ماه 1394عهده دار عملیات اپراتوری ترمینال کانتینری بندر بزرگ پارس بوده و به منظور حفظ حضور در بازار و تدوام عملیات فوق در سال های آتی در مزایده خرید شرکت فوق مشارکت نموده است. 

تهیه کننده خبر : روابط عمومی شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی