دریافت گواهینامه IMS

.

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی موفق به اخذ گواهینامه IMS از شرکت QS سوئیس گردید