باشگاه راهبران تجارت جهانیدریافت گواهی نامه باشگاه راهبران تجارت جهانی توسط شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی موفق به دریافت گواهی نامه باشگاه راهبران تجارت جهانی شد که به شرکت هایی که عملکرد موفقی از نظر تجاری داشته باشند، اهدا می شود. هر ساله فعالان صنعت و تجارت از سراسر جهان در مادرید اسپانیا گرد هم می آیند و به تبادل تجربیات بازرگانی می پردازند.

اکوپترونیوز_ گواهی نامه باشگاه راهبران تجارت جهانی به شرکت هایی که عملکرد موفقی از نظر تجاری داشته باشند، اهدا می شود. هر ساله فعالان صنعت و تجارت از سراسر جهان در مادرید اسپانیا گرد هم می آیند و به تبادل تجربیات بازرگانی می پردازند.

Global Trade Leaders´ Club دارای 7500 عضو از 150 کشور جهان است. اعضای این باشگاه در زمینه توسعه تجارت بین الملل فعالیت می کنند.

گواهی نامه Global Trade Leaders´ Club از جمله معتبرترین گواهی نامه های حوزه بازرگانی در اتحادیه اروپاست که برخی از شرکت های خصوصی در ایران موفق به دریافت این گواهی نامه شده اند.