تبریک مدیریت محترم عامل ، جناب آقای دکتر یاسری بمناسبت ولادت با سعادت حضرت علی (ع) و روز پدر

.